نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثر بخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر میزان خلاقیت و ابعاد آن در دانش آموزان تیزهوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22084/j.psychogy.2019.18425.1917

حسین دولتی؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ گودرز صادقی هشتجین


4. مقایسه توانایی برنامه ریزی- سازماندهی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

10.22084/j.psychogy.2017.11519.1427

اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی؛ شیوا حضرتی ساقصلو؛ هادی مجدی