نویسنده = سعیده سبزیان
تعداد مقالات: 2
نقش کارکردهای سبک تفکر بر یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 19-30

هوشنگ گراوند؛ سعیده سبزیان؛ پیمان کامکار؛ شجاع کرمی


اثربخشی آموزش ‌شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 49-60

عزت اله قدم پور؛ سعیده سبزیان؛ ساناز بیرانوند