نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه میان سبک های شناختی نوگریز-نوگرا و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر زابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23741.2285

نرجس جوادیان؛ حسین جناآبادی