نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-73

علی فرهادی؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش؛ آرزو لشنی؛ رضا محمدزادگان