نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه‌ای بر مهارت حل مسئله دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.22319.2197

محسن باقری؛ شیوا اباذری؛ تورج سپهوند