نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل تشخیصی شناختی در تعیین مهارت‌های شناختی زیربنایی عملکرد در آزمون ماتریس‌های پیشروندۀ ریون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22084/j.psychogy.2021.21583.2148

سعیده حسینی؛ جلیل یونسی؛ اصغر مینائی؛ ریحانه رحیمی