نویسنده = ������������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌های مجازی دیجیتال در آموزش مفاهیم شناختی میراث فرهنگی به کودکان

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 73-89

10.22084/j.psychogy.2021.21753.2161

شراره السادات میرصفدری؛ یعقوب محمدی فر