نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرمدل معنایی-نمادی بر افزایش قدرت تجسم و هوش شناختی دانشجویان معماری

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-252

10.22084/j.psychogy.2019.19126.1966

فرهاد کاروان؛ غلامرضا طلیسچی؛ طاهره حق طلب