نویسنده = ������������ �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-148

10.22084/j.psychogy.2019.18249.1904

علی شیخ الاسلامی؛ سعید خاکدال قوجه بیگلو؛ نسترن سیداسماعیلی قمی