نویسنده = منیجه شهنی ییلاق
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ساختار بُعدی-عاملی توانایی‌های شناختی دانش‌آموزان پایه نهم تحصیلی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-118

10.22084/j.psychogy.2019.17145.1823

محسن یزدان فر؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالی پور بیرگانی


2. تأثیر آموزش مهارت‌های مطلوب اجتماعی مبتنی بر برنامه گروه‌بندی مهارت بر شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان پسر پرخاشگر*

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-65

10.22084/j.psychogy.2018.12538.1519

عاطفه علامه؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


3. بررسی تأثیر آموزش برنامه پیشگیری از قلدری بر سازگاری، همدلی و قلدری دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-204

10.22084/j.psychogy.2017.10949.1383

فاطمه گلستان جهرمی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ناصر بهروزی؛ مرتضی امیدیان