نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش پیش‌بینی‌کنندگی اهداف پیشرفت و باور‌های هوشی در ارتباط با جرأت‌ورزی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 161-175

10.22084/j.psychogy.2017.11893.1452

مهری شیرزایی؛ افسانه مرزیه؛ عابده نظری