نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه توانایی برنامه ریزی- سازماندهی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

10.22084/j.psychogy.2017.11519.1427

اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی؛ شیوا حضرتی ساقصلو؛ هادی مجدی