نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اهمالکاری تحصیلی براساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 223-244

10.22084/j.psychogy.2017.10682.1355

محمدرضا تمنایی فر؛ المیرا قاسمی