نویسنده = سید عبدالوهاب سماوی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-92

سید عبدالوهاب سماوی؛ کلثوم ابراهیمی؛ موسی جاودان