نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر آموزش هدف‌گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-105

ابوالقاسم یعقوبی؛ فائزه جهان؛ رسول نوقابی؛ خسرو رشید