نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین سیستم‌های بازداری /فعال‌ساز رفتاری با تفکر خلاق

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-56

10.22084/j.psychogy.2017.1652

رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ داود بابایی