نویسنده = �������������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای با سبک‌های یادگیری و عملکرد تحصیلی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 205-224

10.22084/j.psychogy.2019.19439.1992

محمدجواد یداللهی فر؛ داوود میرزایی