نویسنده = شهرام واحدی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور و بررسی اثربخشی آن بر سطوح بهزیستی اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه یک تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21141.2113

سما سادات؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری


3. اثربخشی آموزش فنون ذهن‌آگاهی بر سرزندگی تحصیلی با نقش تعدیلی اهداف پیشرفت اجتماعی در دانشجویان

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-148

10.22084/j.psychogy.2018.15713.1724

سیاوش شیخعلی زاده؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ شهرام واحدی