نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل ساختاری درک مطلب خواندن براساس عوامل شناختی فردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر همدان

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22084/j.psychogy.2018.14615.1651

نفیسه یاری مقدم؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ کبری حاجی علیزاده