نویسنده = فریبرز درتاج
تعداد مقالات: 4
تدوین مدل ساختاری درک مطلب خواندن براساس عوامل شناختی فردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر همدان

دوره 7، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 1-20

10.22084/j.psychogy.2018.14615.1651

نفیسه یاری مقدم؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ کبری حاجی علیزاده


طراحی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌‌‌آموزان دیرآموز

دوره 5، شماره 8، مرداد 1396، صفحه 113-137

10.22084/j.psychogy.2017.10458.1340

مرضیه عزیزیان؛ حسن اسدزاده؛ حمید علیزاده؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور


نقش سبکهای یادگیری درتبیین انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

دوره 2، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 39-51

صدیقه خدابنده؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ صغری ابراهیمی قوام