نویسنده = موسی جاودان
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش-آموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22084/j.psychogy.2022.24952.2368

موسی جاودان؛ صفیه محمودزاده