نویسنده = محمد قنبری طلب
تعداد مقالات: 2
1. رابطه باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای امید

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-115

10.22084/j.psychogy.2018.13360.1567

محمد قنبری طلب؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مسعود حسینچاری


2. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-38

محمد قنبری طلب؛ محبوبه فولاد چنگ